Coronaresearchfonds

Samen sterk

Corona Research Fonds Amsterdam UMC

Het coronavirus grijpt aan alle kanten om zich heen en heeft ons dagelijks leven en de maatschappij in relatief korte tijd onvoorstelbaar ontwricht. Wetenschappers, artsen en alle andere medewerkers in het Amsterdam UMC werken met niet aflatende energie aan het zoeken naar een oplossing.


Tijd om de gebruikelijke en langdurige wegen te bewandelen om financiering voor onderzoeksvoorstellen rond te krijgen, is er momenteel niet. De klok tikt. De snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt, vraagt om versneld onderzoek. Daarom is binnen het Amsterdam UMC een versnelde procedure ingericht, zodat onderzoeksvoorstellen snel kunnen worden beoordeeld op zaken als wetenschappelijke kwaliteit, urgentie, haalbaarheid en uitvoerbaarheid.


Doel van het ‘Corona Research Fonds’ is om wetenschappers in Amsterdam UMC de kans te geven om sneller onderzoeken te kunnen starten in de strijd tegen het coronavirus. Hoe eerder we beginnen, hoe groter de kans is dat we deze crisis het hoofd kunnen bieden.

Gezien deze uitzonderlijke noodsituatie hebben de fondsenwervende stichtingen van Amsterdam UMC, te weten het VUmc Fonds en de AMC Foundation, daarom per direct het ‘Corona Research Fonds Amsterdam UMC’ in het leven geroepen. Met steun van Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdams Universiteitsfonds en VUvereniging slaat de Amsterdamse academische wereld de handen ineen in de strijd tegen corona.


'Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Als het wetenschappers snel lukt om meer inzicht te krijgen in het virus kunnen we hopelijk snel een oplossing vinden.' Joost Wiersinga, internist-infectioloog en hoofd Infectieziekten van Amsterdam UMC

Geen producten gevonden...